Marianne Rolin

Psykoterapeut MPF

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er overordnet set en samtaleform, hvis formål er at afdække og hjælpe med at håndtere psykiske problemer og med  indsigt og nye refleksioner skabe personlig udvikling der fremmer livskvaliteten.

Man kan komme med et meget konkret problem, men andre gange vil det måske være en mere diffus følelse af mistrivsel der er anledningen til at opsøge terapi.

Der er ikke noget som er rigtigt eller forkert at komme med.

I et trygt og roligt samarbejde får du et frirum og tid til at sætte ord på det, som er vigtigt  for dig at tale om og med min baggrund i psykologiske og psykoterapeutiske teorier undersøger vi sammen dine problemstillinger og hvor det er væsentligt at fokusere, sådan at du kommer godt videre.

Vi sætter lys på dine tanker, følelser og hændelser i livet  og gradvist vil din situation, baggrunden for dine udfordringer og oversete behov træde frem i et mere klart lys.

Det vil  åbne for større selvomsorg og handlekraft og gøre dig bedre rustet til at møde tilværelsen på måder, som skaber større tilfredshed i din hverdag og generelt give dig en oplevelse af styrke, overskud og større livskvalitet.

"Vi kan ikke ændre på vores historie,
men vi kan ændre på måden,
som den får lov at påvirke os."

Hvorfor gå i psykoterapi?

Der kan være mange årsager til at gå i psykoterapi. 

Nogle kommer med en konkret udfordring eller problemstilling, som de ønsker hjælp til at håndtere.

Andre kommer, fordi de står et sted i livet, hvor de føler, at der er behov for et skifte – men har svært ved at se, hvordan skiftet skal ske.

Andre igen kommer, fordi de løbende gerne vil holde sig selv i god mental form og måske også har et ønske om at udforske egne tanke- og handlingsmønstre nærmere.

Hvordan foregår psykoterapi?

Du vil blive mødt med åbenhed, stor respekt og omsorg for den situation du står i.

Det vi taler om er fortroligt og jeg har naturligvis tavshedspligt.

Jeg ved, at det ofte føles sårbart og for mange grænseoverskridende at skulle åbne sig over for et ”fremmed” menneske.

Samtidig opleves det typisk meget lettende at få taget skridtet, og at tale med netop et udenforstående, neutralt og alligevel engageret menneske kan føles befriende.

Første gang du kommer vil være en time, hvor du fortæller, hvad der har fået dig til at komme og måske ligefrem også, hvad du godt kunne tænke dig ændrede sig for dig.

Jeg har brug for lidt basal baggrundsviden om dig og jeg spørger naturligvis ind til, hvad du fortæller og sammen vil vi indkredse, hvad der skal sættes fokus på i et forløb.

I et videre forløb vil udgangspunktet for vores samtaler, altid være det, du ønsker at tale om.

Omdrejningspunktet vil være hvordan du oplever dit aktuelle liv vanskeliggjort, men det vil naturligvis være sådan, at vi for at finde ind til, hvordan dine forståelser, antagelser  og handlemønstre er dannet også vil trække tråde tilbage i livet. 

Udover du skal føle dig tryg, ordentligt mødt og respekteret hele vejen, er min opgave også at sikre, at vi arbejder med det, der er relevant for vores aftalte fokus og for din udvikling.

Men undervejs i et forløb kan andre emner, som er betydningsfulde at tage sig af for et godt videre forløb dukke op – det vil jeg selvfølgelig være opmærksom på og tale med dig om.

Hvor mange samtaler der skal til er meget forskelligt og afhænger  af karakteren af dine udfordringer og selvfølgelig dine ønsker for terapiens udkomme.

Du får ikke lektier for og du skal intet ”præstere” i terapien.

Men det er vigtigt for et godt forløb, at du har nogenlunde regelmæssige samtaler, og derfor anbefaler jeg, at der især i starten ikke går for lang tid i mellem vores aftaler.

Læs mere om min arbejdsfilosofi her

MARIANNE ROLIN

Psykoterapeut mpf

 

Eksamineret psykoterapeut fra EFT-instituttet i København.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening. 

EFT-Instituttet er tværministerielet evalueret og kvalitetsgodkendt. Emotionsfokuseret terapi (EFT) er en eksistentiel og oplevelsesorienteret terapiform. Den baserer sig på teoretisk velunderbygget og dokumenteret forskning og anerkendes som evidensbaseret og virkningsfuld psykoterapi.

Læs mere om min baggrund her